Resorts International – nền tảng du lịch công nghệ với tính năng trao đổi 4.0

Tiếp nối sự thành công danh hiệu “Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2022”, công ty Resorts International giới thiệu nền tảng đột phá với tính năng trao đổi kỳ nghỉ 4.0, tạo nên sự thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực du lịch công nghệ Làm nên tên tuổi từ New York đến