Top 5 mô hình Timeshare trên thị trường Việt Nam

Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng có những lối suy nghĩ hiện đại hơn, trưởng thành hơn. Họ suy nghĩ về gia đình, trân trọng những khoảng thời gian bên nhau và đặt sự ưu tiên cho người thân thay vì cuốn theo vòng xoay của xã hội ngày nay.